1891 Census of Uttar Pradesh

In this blog, I give a breakdown of the 1891 Census of North-Western Provinces and Oudh, now the state of Uttar Pradesh.

Religion-wise

 

Religion

 

Population Percentage
Hindu 40,380,168 86%
Muslim 6,346,667 13.5%
Jain 84,602 0.2%
Christians 57,470 0.1%
Arya 22,053 0.05%
Sikh 11,343
Buddhist 1,387
Parsi 342
Jews 60
Other 39
Total Population 46,962,572 100%

 

 

Caste-wise:

Hinduism (including Aryas, Jains and Sikhs)

 

Category: Military and Dominant Caste or Tribe Population Percentage
Babhan (now called Bhumihar) 221,031
Jat 713,912
Rajput 3,251,418
Taga 99,409
Total: Military and Dominant 4,285,770 10.6%
Category: Priests
Brahmin 4,725,061
Joshi

 

35,069
Mahabrahmin 19,829
Total: Priests 4,779,959

 

12%
Genealogists

 

Bhat

 

161,144
Total: Genealogists

 

161,144 0.4%
Traders

 

Bania 1,369,052
Bhatia 265
Bohra or Palliwal 1,131
Dhusar Bhargava 12,279
Kalwar 348,790
Khatri 46,250
Total: Traders 1,777,767 4.4%
Pedlars
Ramaiya 4,095
Total: Pedlars 4,095
Writers
Kayastha 514,327
Cultivators
Barai 153,421
Bhar 417,745
Bhurtiya 423
Dangi 2,363
Golapurab 9,723
Kachhi 703,368
Kamboh 6,222
Khagi 43,435
Kirar 18,363
Kisan 364,455
Koeri 540,245
Kurmi 2,005,802
Lodha 1,029,225
Mali 245,945
Murao 664,916
Rawa 25,451
Ror 4,459
Saini 99,245
Total: Cultivators 6,334,806 16%
Cattle breeders, sheep breeders and graziers  
Ahar

 

244,167
Ahir

 

3,917,100
Gaderia

 

299,423
Gujar

 

280,113
Rebari

 

896
Total 5,371,699 13%
Forest and Hill Tribes

 

Agariya 938
Ahiwasi 9,502
Baiswar 1,898
Bhil 190
Bhoksa 1,208
Bhuiya 849
Bind 76,986
Chero 4,883
Dhangar 783
Goli 21
Gond 8,861
Kharwar 176
Kol 68,566
Korwa 33
Kotwar 97
Mahra 699
Majhwar 16,263
Manjhi 6,122
Musahar 40,622
Soiri 17,822
Tharu 25,492
Total: Forest and Hill Tribes

 

282,011 0.7%
Hindu Artisan Castes

 

Banjara 39,875
Bansphor 17,227
Bargah 218
Bargi 1,076
Bari 69,708
Barhai 498,995
Barwar 5,082
Bsor 25,447

 

Beldar 37,299
Belwar 6,194
Bharbhuja 21,996
Biyar 18,821
Chain 28,610
Chhipi 23,249
Dastgar 46
Dharkar 29,639
Dhobi 579,784
Dom 270,560

 

Dorha 68
Dusadh 82,913
Ghasyara 198
Gorchha 963
Halwai 64,702
Kadhera 51,743
Kahar 1,184,455
Kasera 7,273
Kewat 315,882
Kharadi 806
Kharot 5,641
Khatik 189,630
Kori 919,549
Kumhar 702,805
Kuta 4,029
Lakhera 3,678
Lohar 525,910
Lonia 412,817
Lorha 2,662
Mallaah 365,739
Nai 668,087
Naik 2,563
Niariya 258

 

Panika 6,502
Patwa 30,812
Potgar 12
Raj 3,165
Rangdhar 185
Sadh 1,870
Saun 257
Saqailgar 704
Sejwari 386
Sonar 255,008
Sonkar 1,396
Tamboli 73,641
Tarkihar 2,747
Teli 790,047
Thathera 20,823
Village Watchmen

 

Balahar 2,359
Boriya 26,909
Dhanuk 146,190
Dharhi 12,972
Khangar 32,929
Parahiya 495
Pasi 1,219,311
Dancers and Singers

 

Barwa 1,631
Beriya 15,313
Bhagat 485
Gandharv 664
Hurkiya 801
Kathak 2,034
Paturiya 4,714
Radha 4,354
Tawaif 22,969
Total
Leather Workers
Chamar 5,816,487

 

Dabgar 1,353
Dhalgar 8,019
Mochi 11,038
Total
Scavengers
Bhangi 414,946
Domar 16,067
Total
Nomads and Vagrants

 

Aheria 19,768
Badhik 126
Baheliya 33,755
Bandi 110
Bangali 1,353
Barwar 2,703
Bawariya 2,729
Bhantu 372
Dalera 2,223
Gandhila 134
Gidiya 17
Habura 2,596
Harjala 275
Hijra 1,125
Kanjar 17,873
Nat 63,584
Sansiya 4,290
Total
Castes Foreign to the Province

 

Bhotiya 7,467
Maratha 732
Pindari 37
Sadgop 177
Sood 147
Total Hinduism 40,380,168

 

Muslims

Category Caste or Tribe Population Percentage
Priests      
  Faqir 623,506  
  Sayyid 242,811  
Priests: Total      
Writers      
  Kayastha 1,313  
Traders      
  Bisati 959  
Cultivators, Herdsmen/Graziers and Landholders      
  Baloch 13,672  
  Dogar 340  
  Gaddi 51,970  
  Gara 51,088  
  Ghosi 27,760  
  Gujar 64,424  
  Jat 14,190  
  Jhojha 26,847  
  Kamboh 2,322  
  Meo 70,974  
  Mughal 76,673  
  Nau-Muslim 87,171  
  Pankhiya 913  
  Pathan 700,393  
  Rajput 375,893  
  Rayeen 15,243  
  Shaikh 1,333,566  
  Taga 28,113  
  Turk 4,994

 

 
Total      
Artisan Castes  

 

     
  Baidguar 424  
  Banjara 26,953  
  Bansphor 112  
  Barhai 59,889  
  Bharbhunja 9.009  
  Bhatiara 30,658  
  Bhishti 80,147  
  Chhipi 11,871  
  Chik 9,430  
  Darzi 8,640  
  Dhobi 78,946  
  Dhuna (also known as Behna) 401,987  
  Dom 28,363  
  Gandhi 838  
  Halwai 31,544  
  Iraqi 11,677  
  Julaha 780,231  
  Kahar 6,923  
  Kasgar 1,670  
  Kharadi 398  
  Khateek 290  
  Khumra 5,198  
  Kumhar 10,189  
  Lohar 66,204  
  Mallaah 3,629  
  Muker 6,245  
  Nai 193,937  
  Nanbai 2,177  
  Nalband 429

 

 
  Patwa 165  
  Qalaigar 89  
  Qassab 148,516  
  Raj 3,468  
  Rangrez 35,135  
  Saiqalgar 3,446  
  Sonar 320  
  Tamboli 270  
  Teli 143,984  
  Thathera 522  
Total      
Musicians      
  Dafali 42,075  
  Dharhi 1,322  
  Mirasi 28,362  
  Panwariya 512  
Total      
Leather Workers      
  Chamar 295  
  Dabgar 129  
  Mochi 3,672  
Total      
Scavengers      
  Bhangi 17,335  
Total   17,335  
Castes Foreign to the Province

 

     
  Habshi 194  
Total      
Total Muslims   6,346,667 100%

 

 

 

Christians

Community

 

Population Percentage
Armenians 54  
Europeans 27,941  
Eurasians 7,040  
Indian Christians 22,489  
Total Christians 57,470 100%

 

 

1901 Census of Uttar Pradesh

 

This was the breakdown by caste, religion and community of the population of the North-Western Provinces and Oudh, now the states of Uttar Pradesh and Uttarakhand, by the 1901 Census of Indi

Class Caste or Tribe Population
Group I Hindus      
  Brahman

 

4,706,332
  Ahiwasi

 

3,147
  Bhaureriya or Bhaddal

 

2,128
  Joshi

 

26,798
  Dakaut

 

5,569
  Barau

 

312
  Mahabrahman

 

8,983
Group II Hindus      
  Bhumihar

 

205,951
  Taga

 

109,578
  Bohra or Palliwal

 

1,407
  Dhusar Bhargava

 

4,436
  Bhat

 

131,881
  Golapurab

 

7,108
Group III Hindus      
  Rajput

 

3,354,058
  Khatri

 

49,518
  Kirar

 

695
Group IV Hindus      
  Kayastha

 

515,698
  Baiswar

 

1,960
  Bhatia

 

36
Goup V Bania or Vaishya      
  Agarwal

 

291,143
  Baranwal

 

19,170
  Barahseni

 

42,883
  Churuwal

 

2,966
  Gahoi

 

29,448
  Khandelwal

 

10,450
  Maheshri

 

20,081
  Oswal

 

3,359
  Rastogi

 

22,421
  Umar

 

42,422
 

Goup VI Bania or Vaishya  

   
  Agrahari

 

86,503
  Kandu

 

157,638
  Kesarwani

 

48,713
  Kasaundhan

 

96,123
  Rauniyar

 

12,074
  Unai Sahu

 

 
  Other sub-castes

 

447,088
Total Bania Group V and VI   1,332,432
Group VII Hindu

 

   
  Jat

 

784,878
  Kamboh

 

6,155
  Rayeen

 

510
  Ror

 

3,095
  Bishnoi

 

1,667
  Halwai

 

65,778
  Dangi

 

1,399
Group VIII Hindu

 

   
  Kurmi

 

1,963,757
  Gujar

 

283,952
  Rawa

 

23,953
  Ahir

 

3,823,668
  Ahar

 

246,137
  Bhurtiya

 

2,101
  Sonar

 

283,980
  Niariya

 

240
  Kasera

 

7,927
  Thathera

 

19,855
  Atith

 

35,068
  Mahant 7

 

  Sadh

 

2,641
  Baghban

 

15,577
  Mali

 

250,664
  Saini

 

73,567
  Kachhi

 

711,630
  Murao

 

645,142
  Koeri

 

505,097
  Kabariya

 

548
  Kunjra

 

1,739
  Soiri

 

1,318
  Lodha

 

1,063,741
  Kisan

 

369,631
  Khagi

 

44,608
  Gorchha 484

 

  Tamboli

 

80,561
  Barai

 

138,418
  Barhai

 

548,816
  Kunera 608

 

  Lohar

 

531,749
  Nai

 

670,239
  Bari

 

74,303
  Kahar 1,237,881

 

  Gharuk 764

 

  Gond

 

20,324
  Goriya

 

19,792
  Kamkar

 

32,016
  Bargah 372

 

Group IX Hindu      
  Mallaah

 

227,840
  Kewat

 

429,291
  Bind

 

77,829
  Sorahiya 9,661

 

  Tiar 135

 

  Chai 29,547

 

  Kadhera 29,020

 

  Gaderia

 

941,803
  Bharbhuja

 

309,655
  Chhipi

 

31,178
  Patwa

 

28,208
  Tarkihar

 

1,334
  Darzi 101,741

 

  Sejwari 138

 

  Gandharv 861

 

  Kumhar

 

705,689
Group X a Hindu  

 

Lakhera 2,793
  Churihar 1,403

 

  Manihar

 

5,695
  Kalwar

 

324,375
  Teli

 

732,367
  Bhar

 

381,197
  Tharu

 

24,219
  Bhoksa

 

5,064
  Bhotiya

 

9,832
  Saun

 

896
  Banjara

 

45,628
  Naik in plains

 

2,544
  Belwar

 

1,697
  Kuta

 

6,204
  Orh 14,248

 

  Ramaiya

 

3,158
Group X b Hindu      
  Dhunia

 

20,369
  Arakh

 

73,702
  Mochi

 

10,830
  Radha

 

3,567
  Bhagat 882

 

  Paturiya

 

4,537
  Kanchan 65

 

  Naik in hills

 

2,070
  Bhand

 

129
  Dharhi

 

12,747
  Harjala

 

365
  Hijra

 

35
  Lonia

 

399,886
  Beldar

 

46,520
  Kharot

 

4,859
  Khairha

 

88
  Khairwa

 

25
  Parahiya

 

234
  Kol

 

49,653
  Kharwar

 

15,496
  Chero

 

5,942
  Majhwar 21,259

 

  Manjhi 85

 

  Panika

 

4,824
  Kotwar 53

 

  Bhuiya

 

1,599
  Bhuiyar

 

3,870
  Ghasyara

 

345
  Pathari 542

 

  Pahri

 

1,590
  Bayar

 

15,211
Group X c Hindu      
  Mina

 

10,546
  Khangar

 

27,376
  Dalera

 

1,925
  Badhik 198

 

  Barwar

 

5,331
  Bawariya 839

 

  Bhantu 300

 

  Sansiya

 

1,595
  Kapariya

 

88
Group X Hindu      
  Dhobi

 

609,445
  Rangrez

 

1,800
  Rangsaz 79

 

  Kori

 

990,027
  Balai

 

454
  Saqailgar 1,250

 

  Dabgar

 

6,452
  Raj

 

2,827
  Aheria

 

17,774
  Baheliya

 

37,814
  Nat

 

56,263
  Beriya

 

8,810
  Bangali

 

1,214
  Dhanuk

 

127,581
  Dusadh

 

72,124
  Sonkar 744

 

  Khatik

 

199,591
  Pasi

 

1,239,282
  Tarmali 59

 

  Boriya

 

18,614
  Bansphor

 

11,934
  Dharkar

 

40,037
  Dharkar

 

40,037
  Bajgi

 

5,818
  Habura

 

4,103
Group XII Hindu      
  Chamar

 

5,890,639
  Gharami

 

142
  Agariya

 

1,186
  Musahar

 

41,187
  Kanjar

 

18,198
  Dhangar

 

1,586
  Korwa 617

 

  Saharya

 

7,559
  Bhangi

 

353,530
  Basor

 

36,510
  Balahar

 

1,988
  Domar

 

7,764
  Dom

 

233,915
Group XIIa Hindu      
  Bhil 270

 

  Bhopa 172

 

  Gorkha

 

3,835
  Ranware 726

 

  Rahwari 459

 

  Raji 63

 

  Sadgop

 

169
  Sood 4

 

Group XIIb Hindu

 

   
  Donwar

 

592
  Garg 1

 

  Potgar

 

6
  Faqir

 

294,253
  Unspecified

 

40,251
Total Hindu  

 

42,954,517
Group I Muslim

 

   
  Sayyid

 

257,241
  Shaikh

 

1,340,057
  Pathan

 

766,502
  Mughal

 

82,334
Group II Muslim      
  Ahar 2

 

  Ahir

 

7,214
  Arakh 71

 

  Baghban

 

2,104
  Baheliya

 

2,685
  Baidguar

 

290
  Bangali 194

 

  Bania

 

2,964
  Banjara

 

36,608
  Bansphor 555

 

  Barhai

 

75,060
  Bari

 

339
  Barua 8

 

  Basor 34

 

  Bawariya 98

 

  Bayar 7

 

  Behna

 

356,577
  Beldar 111

 

  Beria 720

 

  Bhand

 

3,739
  Bhangi

 

90,904
  Bhanreria 7

 

  Bhar 19

 

  Bharbhunja

 

11,560
  Bhat

 

35,582
  Bhil 9

 

  Bhumihar

 

3,005
  Bind 1

 

  Brahman 22

 

  Chai 27

 

  Chamar 205

 

  Chhipi

 

13,107
  Dabgar 36

 

  Dangi

 

8
  Darzi

 

161,298
  Dhanuk

 

83
  Dharhi

 

2,345
  Dharkar 14

 

  Dhobi

 

90,597
  Dom

 

23,156
  Dusadh

 

5
  Gaderia 708

 

  Gaddi

 

58,543
  Gandhi 1,315

 

  Ghosi

 

34,136
  Goriya

 

3,047
  Gujar

 

77,738
  Hijra 757

 

  Habura 27

 

  Jat

 

18,478
  Kachhi 67

 

  Kadhera

 

1,469
  Kahar

 

8,084
  Kalwar

 

 

2,601
  Kamboh

 

2,601
  Kamkar 80

 

  Kanjar

 

2,226
  Kasera 19

 

  Kayastha

 

6
  Kewat 3

 

  Khangar 1

 

  Khatik

 

557
  Khatri

 

38
  Koeri

 

607
  Kumhar

 

19,964
  Kunera

 

1,915
  Kurmi 310

 

  Lakhera

 

96
  Lodh

 

232
  Lohar

 

77,786
  Luniya

 

175
  Mali

 

6,180
  Mallaah

 

7,551
  Moch

 

4,700
  Murao

 

66
  Musahar

 

3
  Nai

 

219,898
  Nat

 

25,078
  Niyaria

 

291
  Orh

 

86
  Pasi

 

369
  Patwa

 

306
  Rajput

 

404,781
  Ramaiya

 

435
  Rawa 106

 

  Rayeen

 

14,239
  Soeri

 

5
  Sonar

 

3,205
  Taga

 

39,605
  Tamboli

 

3,904
  Teli

 

207,863
  Tharu

 

13
  Thathera

 

653
  Nau Muslim

 

41,807
  Unspecified

 

28,742
Group III Muslim      
  Atishbaz

 

771
  Bhatiara

 

34,714
  Bhishti

 

81,735
  Bisati

 

1,760
  Churihar

 

36,708
  Dafali

 

36,860
  Faqir

 

334,762
  Halwai

 

32,067
  Hurkiya

 

1,448
  Julaha

 

898,032
  Kabaria

 

7,930
  Kingharia

 

3,247
  Kunjra

 

85,738
  Manihar

 

72,671
  Mirasi

 

8,836
  Nalband

 

243
  Nanbai

 

1,502
  Qalaigar

 

447
  Qassab

 

180,805
  Raj

 

9,589
  Rangrez

 

38,338
  Rangsaz

 

229
  Saiqalgar

 

3,947
  Tawaif

 

21,797
Group IV Muslim      
  Baloch

 

4,278
  Dogar

 

210
  Gara

 

53,952
  Habshi

 

73
  Iraqi

 

8,706
  Jhojha

 

30,509
  Meo

 

51,028
  Pankhiya

 

1,913
  Turk

 

6,569
Total Muslim

 

  6,731,034
Christians

 

   
  Native Christians

 

68,841
  Europeans

 

28,410
  Eurasians

 

5,218
Total Christians   102,469
Jains

 

  84,401
Sikhs

 

  15, 310
Aryas

 

  65,282
Buddhists

 

  788
Total Population   49,953,801

 

 

 

 

 

Reference

Census of India 1901. Vol. 16, Pt. 1, N.-W. Provinces and Oudh. Report. Subsidiary Table I Caste, Tribe and Race by social Precedence and Religion pages 248 to 258