1901 Census of Uttar Pradesh

 

This was the breakdown by caste, religion and community of the population of the North-Western Provinces and Oudh, now the states of Uttar Pradesh and Uttarakhand, by the 1901 Census of Indi

Class Caste or Tribe Population
Group I Hindus      
  Brahman

 

4,706,332
  Ahiwasi

 

3,147
  Bhaureriya or Bhaddal

 

2,128
  Joshi

 

26,798
  Dakaut

 

5,569
  Barau

 

312
  Mahabrahman

 

8,983
Group II Hindus      
  Bhumihar

 

205,951
  Taga

 

109,578
  Bohra or Palliwal

 

1,407
  Dhusar Bhargava

 

4,436
  Bhat

 

131,881
  Golapurab

 

7,108
Group III Hindus      
  Rajput

 

3,354,058
  Khatri

 

49,518
  Kirar

 

695
Group IV Hindus      
  Kayastha

 

515,698
  Baiswar

 

1,960
  Bhatia

 

36
Goup V Bania or Vaishya      
  Agarwal

 

291,143
  Baranwal

 

19,170
  Barahseni

 

42,883
  Churuwal

 

2,966
  Gahoi

 

29,448
  Khandelwal

 

10,450
  Maheshri

 

20,081
  Oswal

 

3,359
  Rastogi

 

22,421
  Umar

 

42,422
 

Goup VI Bania or Vaishya  

   
  Agrahari

 

86,503
  Kandu

 

157,638
  Kesarwani

 

48,713
  Kasaundhan

 

96,123
  Rauniyar

 

12,074
  Unai Sahu

 

 
  Other sub-castes

 

447,088
Total Bania Group V and VI   1,332,432
Group VII Hindu

 

   
  Jat

 

784,878
  Kamboh

 

6,155
  Rayeen

 

510
  Ror

 

3,095
  Bishnoi

 

1,667
  Halwai

 

65,778
  Dangi

 

1,399
Group VIII Hindu

 

   
  Kurmi

 

1,963,757
  Gujar

 

283,952
  Rawa

 

23,953
  Ahir

 

3,823,668
  Ahar

 

246,137
  Bhurtiya

 

2,101
  Sonar

 

283,980
  Niariya

 

240
  Kasera

 

7,927
  Thathera

 

19,855
  Atith

 

35,068
  Mahant 7

 

  Sadh

 

2,641
  Baghban

 

15,577
  Mali

 

250,664
  Saini

 

73,567
  Kachhi

 

711,630
  Murao

 

645,142
  Koeri

 

505,097
  Kabariya

 

548
  Kunjra

 

1,739
  Soiri

 

1,318
  Lodha

 

1,063,741
  Kisan

 

369,631
  Khagi

 

44,608
  Gorchha 484

 

  Tamboli

 

80,561
  Barai

 

138,418
  Barhai

 

548,816
  Kunera 608

 

  Lohar

 

531,749
  Nai

 

670,239
  Bari

 

74,303
  Kahar 1,237,881

 

  Gharuk 764

 

  Gond

 

20,324
  Goriya

 

19,792
  Kamkar

 

32,016
  Bargah 372

 

Group IX Hindu      
  Mallaah

 

227,840
  Kewat

 

429,291
  Bind

 

77,829
  Sorahiya 9,661

 

  Tiar 135

 

  Chai 29,547

 

  Kadhera 29,020

 

  Gaderia

 

941,803
  Bharbhuja

 

309,655
  Chhipi

 

31,178
  Patwa

 

28,208
  Tarkihar

 

1,334
  Darzi 101,741

 

  Sejwari 138

 

  Gandharv 861

 

  Kumhar

 

705,689
Group X a Hindu  

 

Lakhera 2,793
  Churihar 1,403

 

  Manihar

 

5,695
  Kalwar

 

324,375
  Teli

 

732,367
  Bhar

 

381,197
  Tharu

 

24,219
  Bhoksa

 

5,064
  Bhotiya

 

9,832
  Saun

 

896
  Banjara

 

45,628
  Naik in plains

 

2,544
  Belwar

 

1,697
  Kuta

 

6,204
  Orh 14,248

 

  Ramaiya

 

3,158
Group X b Hindu      
  Dhunia

 

20,369
  Arakh

 

73,702
  Mochi

 

10,830
  Radha

 

3,567
  Bhagat 882

 

  Paturiya

 

4,537
  Kanchan 65

 

  Naik in hills

 

2,070
  Bhand

 

129
  Dharhi

 

12,747
  Harjala

 

365
  Hijra

 

35
  Lonia

 

399,886
  Beldar

 

46,520
  Kharot

 

4,859
  Khairha

 

88
  Khairwa

 

25
  Parahiya

 

234
  Kol

 

49,653
  Kharwar

 

15,496
  Chero

 

5,942
  Majhwar 21,259

 

  Manjhi 85

 

  Panika

 

4,824
  Kotwar 53

 

  Bhuiya

 

1,599
  Bhuiyar

 

3,870
  Ghasyara

 

345
  Pathari 542

 

  Pahri

 

1,590
  Bayar

 

15,211
Group X c Hindu      
  Mina

 

10,546
  Khangar

 

27,376
  Dalera

 

1,925
  Badhik 198

 

  Barwar

 

5,331
  Bawariya 839

 

  Bhantu 300

 

  Sansiya

 

1,595
  Kapariya

 

88
Group X Hindu      
  Dhobi

 

609,445
  Rangrez

 

1,800
  Rangsaz 79

 

  Kori

 

990,027
  Balai

 

454
  Saqailgar 1,250

 

  Dabgar

 

6,452
  Raj

 

2,827
  Aheria

 

17,774
  Baheliya

 

37,814
  Nat

 

56,263
  Beriya

 

8,810
  Bangali

 

1,214
  Dhanuk

 

127,581
  Dusadh

 

72,124
  Sonkar 744

 

  Khatik

 

199,591
  Pasi

 

1,239,282
  Tarmali 59

 

  Boriya

 

18,614
  Bansphor

 

11,934
  Dharkar

 

40,037
  Dharkar

 

40,037
  Bajgi

 

5,818
  Habura

 

4,103
Group XII Hindu      
  Chamar

 

5,890,639
  Gharami

 

142
  Agariya

 

1,186
  Musahar

 

41,187
  Kanjar

 

18,198
  Dhangar

 

1,586
  Korwa 617

 

  Saharya

 

7,559
  Bhangi

 

353,530
  Basor

 

36,510
  Balahar

 

1,988
  Domar

 

7,764
  Dom

 

233,915
Group XIIa Hindu      
  Bhil 270

 

  Bhopa 172

 

  Gorkha

 

3,835
  Ranware 726

 

  Rahwari 459

 

  Raji 63

 

  Sadgop

 

169
  Sood 4

 

Group XIIb Hindu

 

   
  Donwar

 

592
  Garg 1

 

  Potgar

 

6
  Faqir

 

294,253
  Unspecified

 

40,251
Total Hindu  

 

42,954,517
Group I Muslim

 

   
  Sayyid

 

257,241
  Shaikh

 

1,340,057
  Pathan

 

766,502
  Mughal

 

82,334
Group II Muslim      
  Ahar 2

 

  Ahir

 

7,214
  Arakh 71

 

  Baghban

 

2,104
  Baheliya

 

2,685
  Baidguar

 

290
  Bangali 194

 

  Bania

 

2,964
  Banjara

 

36,608
  Bansphor 555

 

  Barhai

 

75,060
  Bari

 

339
  Barua 8

 

  Basor 34

 

  Bawariya 98

 

  Bayar 7

 

  Behna

 

356,577
  Beldar 111

 

  Beria 720

 

  Bhand

 

3,739
  Bhangi

 

90,904
  Bhanreria 7

 

  Bhar 19

 

  Bharbhunja

 

11,560
  Bhat

 

35,582
  Bhil 9

 

  Bhumihar

 

3,005
  Bind 1

 

  Brahman 22

 

  Chai 27

 

  Chamar 205

 

  Chhipi

 

13,107
  Dabgar 36

 

  Dangi

 

8
  Darzi

 

161,298
  Dhanuk

 

83
  Dharhi

 

2,345
  Dharkar 14

 

  Dhobi

 

90,597
  Dom

 

23,156
  Dusadh

 

5
  Gaderia 708

 

  Gaddi

 

58,543
  Gandhi 1,315

 

  Ghosi

 

34,136
  Goriya

 

3,047
  Gujar

 

77,738
  Hijra 757

 

  Habura 27

 

  Jat

 

18,478
  Kachhi 67

 

  Kadhera

 

1,469
  Kahar

 

8,084
  Kalwar

 

 

2,601
  Kamboh

 

2,601
  Kamkar 80

 

  Kanjar

 

2,226
  Kasera 19

 

  Kayastha

 

6
  Kewat 3

 

  Khangar 1

 

  Khatik

 

557
  Khatri

 

38
  Koeri

 

607
  Kumhar

 

19,964
  Kunera

 

1,915
  Kurmi 310

 

  Lakhera

 

96
  Lodh

 

232
  Lohar

 

77,786
  Luniya

 

175
  Mali

 

6,180
  Mallaah

 

7,551
  Moch

 

4,700
  Murao

 

66
  Musahar

 

3
  Nai

 

219,898
  Nat

 

25,078
  Niyaria

 

291
  Orh

 

86
  Pasi

 

369
  Patwa

 

306
  Rajput

 

404,781
  Ramaiya

 

435
  Rawa 106

 

  Rayeen

 

14,239
  Soeri

 

5
  Sonar

 

3,205
  Taga

 

39,605
  Tamboli

 

3,904
  Teli

 

207,863
  Tharu

 

13
  Thathera

 

653
  Nau Muslim

 

41,807
  Unspecified

 

28,742
Group III Muslim      
  Atishbaz

 

771
  Bhatiara

 

34,714
  Bhishti

 

81,735
  Bisati

 

1,760
  Churihar

 

36,708
  Dafali

 

36,860
  Faqir

 

334,762
  Halwai

 

32,067
  Hurkiya

 

1,448
  Julaha

 

898,032
  Kabaria

 

7,930
  Kingharia

 

3,247
  Kunjra

 

85,738
  Manihar

 

72,671
  Mirasi

 

8,836
  Nalband

 

243
  Nanbai

 

1,502
  Qalaigar

 

447
  Qassab

 

180,805
  Raj

 

9,589
  Rangrez

 

38,338
  Rangsaz

 

229
  Saiqalgar

 

3,947
  Tawaif

 

21,797
Group IV Muslim      
  Baloch

 

4,278
  Dogar

 

210
  Gara

 

53,952
  Habshi

 

73
  Iraqi

 

8,706
  Jhojha

 

30,509
  Meo

 

51,028
  Pankhiya

 

1,913
  Turk

 

6,569
Total Muslim

 

  6,731,034
Christians

 

   
  Native Christians

 

68,841
  Europeans

 

28,410
  Eurasians

 

5,218
Total Christians   102,469
Jains

 

  84,401
Sikhs

 

  15, 310
Aryas

 

  65,282
Buddhists

 

  788
Total Population   49,953,801

 

 

 

 

 

Reference

Census of India 1901. Vol. 16, Pt. 1, N.-W. Provinces and Oudh. Report. Subsidiary Table I Caste, Tribe and Race by social Precedence and Religion pages 248 to 258

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s